Skip Navigation LinksAKTUALITY - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
 
Kursu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí
19.12.2012
O.s. Prev-Centrum otevírá již 6. běh Kursu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (v celkovém rozsahu 112 hodin + 9 hod. závěrečný seminář). Garantem kurzu je MUDr. Vladislav Chvála.

Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Předpokládané zahájení kursu: 25.1. 2013, ukončení září 2013, kontaktujte prosím office@prevcentrum.cz, Lada Fógelová, tel. 775 161 139.

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

 

Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů.

Kurz je akreditován MPSV.

 

Východiska kurzu:

Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

 

Cíle kurzu:

Základním cílem kurzu rodinného poradenství je rozšířit pohled pracovníků pomáhajících profesí v oblasti adiktologických, sociálních a psychosociálních služeb na problematiku klienta o kontext rodinného systému a naučit se základním dovednostem při práci s rodinou.

 

Dílčí cíle:

·       seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou

·       rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních

·       seznámit s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinným systémem

·       rozšířit a prohloubit dosavadní dovednosti účastníků kurzu

·       výuku zaměřit na trénink poradenských intervencí a praktických dovedností

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu Kurzu rodinného poradenství tvoří pracovníci pomáhajících profesí, tj. pracovníci adiktologických služeb, sociálních služeb a psychosociálních služeb.

 

Použité metody:

Kurz má dvě základní složky – teoretickou a praktickou.

Teoretická část kursu zahrnuje přednášky zaměřené na historii a jednotlivé přístupy rodinné terapie a poradenství, na teorii vývoje rodiny, teoretická východiska práce s rodinou s různými specifiky (věk identifikovaného klienta, typ symptomatiky atd.).

Praktická část kursu sestává z workshopů zaměřených na nácvik praktických dovedností a tréninku poradenských intervencí.

 

Kritéria pro vstup do kurzu:

Pro výběr účastníků kurzu není rozhodujícím kritériem vzdělání, a to jak formální, tak neformální (případné absolvované kursy, výcviky apod.). Podmínkou přijetí jsou minimálně 2 roky praxe v oblasti pomáhajících profesí.

 

Rozsah kurzu:

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí je realizován v celkovém rozsahu 112 hodin včetně 10 hodin domácí práce na přípravě vlastní kasuistiky práce s rodinou. V celkové hodinové dotaci kursu není započítán závěrečný evaluační a supervizní seminář (9 hodin).

 

Kritéria pro ukončení kurzu:

Jsou stanovené podmínky, které musí frekventant splnit pro získání certifikátu:

·       Absolvování požadovaného počtu hodin výuky (povolená absence je 20% ze 102 hodin přímé výuky, tj. 20 hodin = 1 víkendový seminář).  

·       Písemné zpracování kasuistiky v rozsahu min. 3 stran, kasuistika se musí týkat poradenské intervence či intervencí věnovaných rodině, případně její části

·       Prezentace kasuistiky v rámci supervizního sezení, které je součástí závěru kursu.

 

Místo konání kurzu:

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí se bude konat v prostorách o.s. Prev-Centrum – ambulantní léčba. Meziškolská 1120/2 v Praze 6.

 

Způsob přihlašování do kurzu:

Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu o.s. Prev–Centrum, Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00, obratem vám bude vystavena faktura. Uzávěrka přihlášek je 21. 12. 2012, po tomto termínu se bude možné přihlásit po telefonické konzultaci v případě, že budou volná místa. Přihlášky budou registrovány v došlém pořadí, přihlášky jsou závazné poté, co je doložena kopie dokladu a zaplacení.

 

Cena kurzu:

Na kurz nebyla poskytnuta finanční dotace. Účastníci kurzu hradí kurzovné ve výši 15.500,- Kč tzn. 121,- Kč za 1 hodinu.

 

Způsob úhrady kurzovného: Po přijetí řádně vyplněné přihlášky Vám bude vystavena faktura, na základě které provedete úhradu kurzovného pod daným variabilním symbolem (v tomto případě číslem faktury). Kurzovné je pak možné uhradit bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.


Stornopodmínky při zrušení účasti:     30  dní před zahájením – 40 % kurzovného

                                                            10  dní před zahájením – 65 % kurzovného

                                                              3  dny před zahájením kurzovné nevracíme.

 

Stornopodmínky nebudou uplatňovány v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka (přijetí náhradníka je ale nutné předem domluvit s organizátorem).

Pokud bude kurz zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši.

                                                           

Kurzovné je možné uhradit ve dvou splátkách, první splátka: 10.000,- Kč a druhá splátka: 5.500,- Kč.

 

Personální zajištění kurzu:          

V rámci Kurzu rodinného poradenství spolupracujeme mimo jiné s následujícími lektory:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc, PhDr. Alena Paloušová, Mgr. Jan Knop, PhDr. Ludmila Chválová Trapková, MUDr. Vladislav Chvála, Mgr. Aleš Kuda, PhDr. Josef Radimecký, PhD., Mgr. Ivana Radimecká, MUDr. Markéta Skálová, MUDr. Richard Zajíc, Mgr. Irena Kulhánková.

 

Odborný garant kurzu: MUDr. Vladislav Chvála

 

Předpokládané zahájení kursu: 25.1. 2013

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ladu Fógelovou, e-mail: office@prevcentrum.cz; tel.: 233 355 459, 777 161 139.

 

Struktura kurzu, rozpis jednotlivých témat pro rok 2012/13

 

Datum

Lektor

Téma

Počet hodin

Karel Balcar,

 

Alena Paloušová

 

Zdroje a počátky rodinné terapie, přehled a znaky hlavních směrů v RT.

Behaviorální, experienciální, strukturní, strategický, systemický přístup v rodinné terapii.

17

Jan Knop,

Ondřej Počarovský,

Alexandra Roubalová

Rodinná terapie a rodinné poradenství – základní charakteristiky, rozdíly. Indikace, kontraindikace pro práci s rodinou. První kontakt s rodinou, motivace rodiny ke spolupráci, formulace zakázky.

17

Vladislav Chvála,

Ludmila Trapková

Vývojové fáze rodiny a krize s nimi související. Ukázky práce, kasuistiky.

17

Alexandra Roubalová, Ondřej Počarovský

 

Poruchy vývoje rodinného systému.

Práce s rodičovským párem, koordinace rodinného poradenství s dalšími typy služeb

17

 

Aleš Kuda

 

 

Josef Radimecký a Ivana Radimecká

Specifika práce s rodinou v různých typech zařízení pro drogově závislé ( residenční léčby a terapeutické komunity, doléčovací programy).

Práce s rodinou v kontextu léčby uživatelů drog, rodinné víkendy v terapeutické komunitě.

17

Alena Paloušová

 

 

Markéta Skálová

(9-10:30)

Richard Zajíc

(10:45 – 12:15)

Irena Kulhánková

(13:30 – 15:00)

Počarovský, Roubalová

(15:15 – 16:45)

 

Etika práce s rodinou.

Bálintovská skupina.

(Paloušová)

Komentované kasuistiky z praxe rodinného poradenství v různých typech služeb: práce s rodinou v prostředí azylového bydlení (Kulhánková), práce s rodinou s psychotickým pacientem (Skálová); práce s rodinou na ambulantním adiktologickém pracovišti (Zajíc)

17

Vladislav Chvála

Ludmila Trapková

Jan Knop

Skupinové supervizní sezení se  závěrečnými kasuistikami. Závěr kurzu.

9

Celkem 102h výuky

+ 10h domácí práce

+ 9h závěr. seminář

 

Struktura jednotlivých setkání:  pátek 1000 – 1830, sobota 900 – 1645. Na úvod každého setkání proběhne zahajovací a informační komunita, v rámci závěrečného bloku v rámci daného tématu proběhne reflexe sloužící k hodnocení dané tematické části setkání.

 

Zpět na seznam

RSS aktuality z externích zdrojů

Advaita Liberec


Laxus z.ú.


Semiramis z.ú.