Skip Navigation LinksAKTUALITY - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
 
Rukama akreditovaných supervizorů prochází pravidelně odborníci z Preventu
30.8.2011
České Budějovice, 19. srpna 2011 – Práce terapeutů s drogově závislými klienty v občanském sdružení Prevent je nezřídka velmi náročná. Proto tito odborníci jednou měsíčně podstupují supervizi, která jim pomáhá v terapeutické činnosti pokračovat i nadále co nejefektivněji.
 Každý terapeut z občanského sdružení Prevent se pravidelně účastní týmového nebo individuálního sezení se supervizory, kteří mají za úkol podávat svým klientům zpětnou vazbu k jejich práci a podpořit kvalitu jejich pracovního výkonu. Na odborníky pracující s lidmi závislými na drogách je vyvíjena vysoká psychická zátěž, se kterou je třeba dále pracovat.
„Je pro nás velmi důležité zachovávat vysokou úroveň poskytovaných služeb a mohu říci, že především díky supervizi se nám to daří. Naše týmy spolu musí spolupracovat co nejefektivněji a proto se supervize zaměřuje i na vztahy na pracovišti, vzájemnou spolupráci, pracovní přístupy nebo způsoby řešení případných  problémů a konfliktů,“ uvádí Michal Němec, ředitel a také terapeut občanského sdružení Prevent a dodává: “Občas nějaký neúspěch či nezdar v naší práci vede ke ztrátě optimismu a důvěry v naše schopnosti. Někdy se stane, že nějaký konkrétní případ, který řeším se svým klientem, začne příliš zasahovat do mého osobního života, nedokážu už případ reflektovat jako odborník a pak mi supervizor dokáže v pravou chvíli pomoci a já jsem schopen dál pokračovat ve své práci.“
Samotný pojem supervize by se dal definovat jako metoda, pomocí které si supervidovaný terapeut ověřuje, zda zásahy, které použil při své práci, odpovídají možnostem a potřebám klienta a jeho problému. Cílem supervize v této oblasti je pak potvrzovat správnost postupu při práci s klientem a korigovat neefektivní postupy, působit  preventivně proti možnému poškozování klientů pracovníkem Preventu a předcházet u pracovníků syndromu vyhoření.
V České republice je supervize hojně využívána zejména v sociálních službách a psychoterapeutických zařízeních. Anna Němcová, odborná ředitelka a rovněž terapeutka občanského sdružení Prevent k tomu dodává: „Bohužel je supervize již méně využívána ve zdravotnictví a školství, kde by podpora nezávislého odborníka měla jistě blahodárný účinek nejen na učitele a zdravotnický personál, ale přeneseně i na celkovou atmosféru daných institucí. Konečným příjemcem účinku supervize je vlastně vždy klient či pacient.“
Zpět na seznam

RSS aktuality z externích zdrojů

Advaita Liberec


Laxus z.ú.


Semiramis z.ú.