Skip Navigation LinksAKTUALITY - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
 
Prohlášení k situaci ohledně Kontaktního centra PREVENT České Budějovice
13.5.2010
V návaznosti na některé mediální lži vydávám s maximálním důrazem na profesní a osobní etiku toto prohlášení: (všechny dokumenty, na které jsou přesměrované odkazy v textu, jsou ke stažení na webových stránkách OS PREVENT v sekci aktuality)
 • OS PREVENT se v loňském roce stalo vítězem veřejné zakázky vypsané magistrátem města České Budějovice na poskytovatele kontaktních a poradenských služeb pro uživatele drog v Českých Budějovicích.
 • OS PREVENT obdrželo v letošním roce významné dotace od Magistrátu ČB a JČ kraje na provoz Kontaktního centra PREVENT České Budějovice (nejen), které vnímáme rovněž jako velmi významnou ideovou podporu.
 • Návrh dotačního výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky zveřejněný na jejich webových stránkách zněl – doporučeno k financování ve výši 852 000,-Kč.
 • Konečný verdikt RVKPP po schvalování samotnou Radou (složenou zejména z politických reprezentantů http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/rada/default.htm), nikoli tedy „nejvyšších odborníků“ jak uvádí některá média, zněl: NEDOPORUČENO  k financování.
 • Je velmi znepokojující zjištění, že centrální úroveň nepodporuje tendence samospráv, navíc, jsou-li tyto ve shodě s jejím vlastním poradním orgánem.
 • Podle mého dlouhodobého sledování dílčích kroků procesu schvalování dotací RVKPP (pracuji v oboru 15 let a zejména několik posledních let se jako externí oponent projektů RVKPP velmi zajímám o tyto kroky) hodnotím situaci, kdy rozhodnutí samotné „Rady“ je v opozici ke společnému stanovisku Kraje, Města a Dotačního výboru RVKPP, jako situaci velmi netypickou a uvědomuji si, že členové RVKPP museli mít významnou motivaci, pokud přistoupili k takto nestandardnímu kroku.
 • Věřím, že představitelé Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice se vzniklou situací nenechají donutit k poslušnosti a že jejich doposud vyjádřená důvěra v naši organizaci, které si nesmírně vážíme, vytrvá.
 • OS PREVENT v současné době má a vždycky mělo všechna potřebná „povolení“ a „zplnomocnění“ k poskytování všech služeb, které aktuálně realizuje.
 • Médii tolik propíranou absenci Certifikátu odborné způsobilost ve vztahu s Kontaktním centrem PREVENT České Budějovice komentuji tak, že nově vzniklé zařízení nemůže a proto ani nemusí mít Certifikaci, dokonce představitelé RVKPP doporučují žádat o šetření Certifikačního týmu až po uplynutí cca 1 roku provozu, kdy je služba již plně využívaná, pracovní tým je ustálený a tyto procesy je možné odrazit v manuálu a následně nechat podrobit místnímu certifikačnímu šetření.
 • OS PREVENT jako takové disponuje aktuálně deseti (10) Certifikáty odborné způsobilosti pro celkem šest (6) typů péče:
  • Třemi Certifikáty odborné způsobilosti pro Terénní práci s uživateli drog,
  • Dvěma Certifikáty odborné způsobilosti pro Kontaktní centra
  • Jedním Certifikátem odborné způsobilosti pro Ambulantní léčbu
  • Jedním Certifikátem odborné způsobilosti pro Substituční léčbu
  • Jedním Certifikátem odborné způsobilosti pro Doléčovací program
  • Jedním Certifikátem odborné způsobilosti pro Programy primární prevence v rámci školní docházky
  • Jedním Certifikátem odborné způsobilosti pro Programy primární prevence mimo rámec školní docházky
 • Všechny poskytované sociální služby jsou registrovanými sociálními službami.
 • OS PREVENT disponuje pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • OS PREVENT má k dispozici (a tímto poprvé zveřejňuje) závěrečnou zprávu z nezávislého místního šetření zpracovanou na zakázku Magistrátu ČB PhDr. Jiřím Librou, aktuálně odborným ředitelem o.s.Podané ruce a velmi váženým odborníkem v oboru. Zpráva se týká odborného posouzení vnitřních procesů organizace a připravenosti k poskytování služeb. OS PREVENT disponuje pouze částí týkající se OS PREVENT. O.s. Háječek disponuje druhou částí týkající se této organizace.

 Michal Němec

Výkonný ředitel a předseda OS PREVENT

Zpět na seznam

RSS aktuality z externích zdrojů

Advaita Liberec


Laxus z.ú.


Semiramis z.ú.