Skip Navigation LinksAKTUALITY - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
 
Projekt VYNSPI
7.1.2010
Sdružení SCAN se zapojilo jako partner a zástupce pro Jihomoravský kraj do projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni".

Sdružení SCAN se zapojilo jako partner a zástupce pro Jihomoravský kraj do projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“(reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205), který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Výzva č. 08 v oblasti podpory 1. 3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Projekt je zaměřen na vytvoření systematického vzdělávání v prevenci rizikového chování (RCh) pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Jeho výstupem bude vytvoření systému celoživotního vzdělávání v této oblasti na národní úrovni, spolu s nástroji pro hodnocení úspěšnosti.
Důraz je kladen na využitelnost výstupů při přípravě Minimálního preventivního programu a krajských strategií vzdělávání. Projekt vyřeší dosavadní absenci systému vzdělávání cílové skupiny v prevenci RCh a přispěje k řešení problémů s rozdílnou kvalitou vzdělávání v krajích.
V  pěti krajích budou pilotně ověřeny:
  • akreditované kurzy pro cílovu skupinu
  • specializační výcviky v technikách primání prevence, diagnostiky a včasné intervence RCh
  • vzdělávací modul autoevaluace programů prevence včetně databanky nástrojů
  • systém vzdělávání certifikátorů programů prevence RCh.
Realizátory projektu jsou: Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK v Praze spolu s Institutem pedagogicko psychologického poradenství Praha.
Realizační období: 10/2009 - 9/2012
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
Zpět na seznam

RSS aktuality z externích zdrojů

Advaita Liberec


Laxus z.ú.


Semiramis z.ú.