Skip Navigation LinksAKTUALITY - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
 
Terénní testování Evropského standardizovaného protokolu s cílem zmapovat a popsat specializované agentury poskytující služby harm reduction na národní
11.6.2009
Anotace prvního projektu

Další partneři: National Bureau for Drug Prevention, Poland; SZMI National Institute for Drug Prevention, Hungary; National Institute for Health and Welfare, Finland; University Mental Health Research Institute, Greece; National Institute for Health Development, Estonia; PROAIDS, Czech Republic
Další zapojené instituce: UNODC, Baltic States; National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Czech Republic; Department of Health, Spain; Russian Harm Reduction Network, Russia; Gesundheit Österreich; French Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, France, Correlation Network
 
 
Žádost o finanční podporu podána do Specifického programu „Prevence užívání drog a informace 2007 – 2013“ vyhlášeného Evropskou komisí
 
Specific programme of the European Commission "Drug Prevention and Information" 2007-2013
 
Abstrakt
Hlavním cílem projektu je otestovat Evropský standardizovaný protokol a jeho prostřednictvím zmapovat a popsat poskytování služeb harm reduction v zapojených evropských zemích. Dalším cílem je ověřit kompatibilitu protokolu s existujícím systémem dokumentace poskytování služeb harm reduction. Cílovou skupinou jsou poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby harm reduction – zejména výměnné služby injekčních stříkaček a jehel - aktuálním uživatelům návykových látek. Specifickým cílem je zlepšit dostupnost, kvalitu, pokrytí a porovnatelnost dat o poskytování služeb harm reduction a aplikace získaných poznatků v členských státech Evropské unie. Tyto cíle odpovídají prioritám dotačních okruhů vyhlášených v rámci Specifického programu „Prevence užívání drog a informace 2007 – 2013“. Zejména projekt reaguje na vyhlášenou oblast priorit 2.2 (d) dotačního programu - “projekty zaměřené na monitoring, implementaci a evaluaci specifických aktivit realizovaných v rámci Akčních plánů drogové politiky EU 2005 – 2008 a 2009-2012”, přičemž reflektuje specifický cíl 2.1 (c). Spadá pod obecný cíl (b) “přispívat ke zlepšení informovanosti o užívání drog“ a (c) „podpořit realizaci úkolů Strategie drogové politiky EU”.
 
 
The main purpose of the project is to test a European standardised protocol to map and describe harm-reduction service provision at national level. A second objective is to assess the compatibility of this protocol with existing systems for documenting harm-reduction services. The target group are specialised harm-reduction agencies providing services for current drug users, defined operationally as agencies with needle and syringe programmes (NSPs). The underlying aim is to improve the availability, quality, coverage and comparability of information on harm-reduction service provision and utilisation in EU Member States. This is relevant to the priorities set out in the call for proposals and the Specific Programme ‘Drug Prevention and Information’. In particular, this project falls under priority area 2.2 (d) of the call for proposals – “projects aimed at the monitoring, implementation and evaluation of specific actions under the Drug Action Plans 2005-2008 and 2009-2012” (reflecting specific objective 2.1 (c) of the Programme). In the ‘Drug Prevention and Information Programme’ (para 2.1 in the call for proposals) it falls under general objectives (b) “to contribute to the improvement of information on drug use”, and (c) “to support the implementation of the EU Drugs Strategy”.
 
 
 
Zpět na seznam

RSS aktuality z externích zdrojů

Advaita Liberec


Laxus z.ú.


Semiramis z.ú.