Skip Navigation LinksAKTUALITY - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
 
WHITE LIGHT I.
11.6.2009
Hlavním cílem sdružení WL I. je poskytování služeb primární, sekundární a terciární prevence užívání omamných a psychotropních látek jejich uživatelům a jejich blízkým, pomoc lidem v obtížných životních situacích, poskytování a zprostředkování volnočasových aktivit...

Poslání organizace:
Hlavním cílem sdružení WL I. je poskytování služeb primární, sekundární a terciární prevence užívání omamných a psychotropních látek jejich uživatelům a jejich blízkým, pomoc lidem v obtížných životních situacích, poskytování a zprostředkování volnočasových aktivit, rekvalifikací a vzdělávání pro členy občanského sdružení WHITE LIGHT I., mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením a odbornou veřejnost.
K dosažení tohoto cíle plní zejména tyto úkoly:
a)      Iniciuje, připravuje a realizuje aktivity v oblasti primární, sekundární a terciární prevence užívání omamných a psychotropních látek a pomoci lidem v obtížných životních situacích. Služby v uvedených oblastech v souladu s obecně uznávanou dobrou praxí a/nebo se standardy těchto typů služeb.
b)      Aktivně spolupracuje s příslušnými institucemi veřejné správy v České republice, vyhledává a podílí se na vzájemně prospěšné spolupráci mezi subjekty zainteresovanými v dané problematice na území Ústeckého kraje a celé České republiky, popřípadě s dalšími organizacemi a institucemi v Evropské unii.
c)       Vytváří a integruje materiálně-ekonomické podmínky pro budování, udržení a provozování všech programů a aktivit sdružení. Koordinuje společné postupy s finančními zdroji a spolupracuje při jejich vyhledávání a vytváření, zejména z hlediska celkové prosperity a efektivity, rozmnožování a ochrany majetku sdružení.
d)      Poskytuje a zprostředkovává volnočasové aktivity, vzdělávání a rekvalifikace.
 
Poskytované služby:
Terapeutická komunita – poskytuje služby léčby a sociální prevence uživatelům omamných a psychotropních látek s diagnostikovanou závislostí. Služba je určena klientům od 15 let z celé České republiky
KC Rumburk a Teplice - poskytuje uživatelům drog (a osobám jim blízkým) kvalitní služby, které posilují jejich sociální začleňování a zároveň směřují k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vznikajících v důsledku užívání návykových látek a tím přispívat k ochraně veřejného zdraví. Jedná se zejména o: poradenství, výměnný program, sociální servis, zprostředkování léčby, individuální terapie, skupinová terapie rodičů, potravinový a vitamínový servis, hygienický servis a praní prádla, krizová intervence, testování na VH a HIV/AIDS, základní zdravotní ošetření, primární prevence, terénní programy
Následná péče s podporovaným bydlením – poskytuje poradenské služby ex uživatelům drog – podporují a pomáhají klientům v udržení abstinence, v osvojování návyků a dovedností potřebných pro vedení samostatného života, v jejich zapojování do pracovního procesu, při hledání vlastního bydlení a nových bezdrogových sociálních vztahů
Program Šance 06 – pomoc lidem v konfliktu se zákonem – poskytuje odborné služby individuálního a skupinového poradenství osobám v konfliktu se zákonem ve věku od 18 let a tím přispívat k jejich integraci do společnosti
Rekvalifikace mladých lidí Re-startujeme – poradenské služby pro mladé lidi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučení a pomáhat jim s umístěním na trhu práce
RELIéF – poradenské a vzdělávací centrum – poskytuje služby individuálního, skupinového a rodinného poradenství osobám ohroženým rizikovým chováním, jejich blízkým a pedagogickým pracovníkům. Dále poskytuje vzdělávací služby a programy pedagogickým pracovníkům
 
Počet zaměstnanců (smluvně/externě): 23/3
Počet klientů a kontaktů: 1 395 klientů, 7 410 kontaktů
Zpět na seznam

RSS aktuality z externích zdrojů

Advaita Liberec


Laxus z.ú.


Semiramis z.ú.