Skip Navigation LinksAKTUALITY - RSS
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
23.2.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU
Více zde...
 
 
Laxus (Královehradecký a Pardubický kraj)
11.6.2009
Posláním o.s. Laxus je poskytovat sociální a zdravotní služby osobám ohroženým užíváním návykových látek v Královehradeckém kraji a od roku 2007 také v kraji Pardubickém. Za tímto účelem sdružení zřizuje a provozuje odborné terénní, ambulantní a poradenské programy naplňující cíle sdružení, spolupracuje s ostatními institucemi na zvyšování profesionality a odborné kvality služeb

Počet zaměstnanců: k 31.7. 2008  - 36 (31 úvazků, 5 x externisté – DPP a DPČ)
 
Poskytované služby:
-       Kontaktní centrum Hradec Králové (kontaktní centrum)
-       Kontaktní centrum Pardubice (kontaktní centrum)
-       Terénní programy Královehradecký kraj (terénní program)
-       Terénní programy Pardubický kraj (terénní program)
-       Ambulantní centrum Hradec Králové (odborné sociální poradenství)
-       Ambulantní centrum Pardubice (odborné sociální poradenství)
-       Drogové služby ve vězení (odborné sociální poradenství)
V roce 2007 využilo služeb o.s. Laxus celkem 1722 osob.
 
Zkušenosti s projekty ESF
Realizátor: Královehradecký kraj
Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných obyvatel
Název operačního programu: Phare 2003 -  RLZ
Název priority: Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných obyvatel
Název opatření: Opatření 2.1
Výše podpory z ESF: 4 016 347,-Kč
Projekt realizován od 1.4.2005 do 30.6. 2006
Partner projektu: neziskové organizace regionu
Laxus realizoval program 3 projektu zaměřený na tvoru systému vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu
Realizace projektu byla úspěšná a stanovené cíle byly dosaženy
Laxus o. s. v roce 2009 a letos, aneb pořád se něco děje…
 
Občanské sdružení Laxus je největším poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb pro uživatele drog v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Kromě uživatelů drog nabízí své služby i jejich rodinám, partnerům a všem, kteří mohou být užíváním drog ohroženi. Loňský i letošní rok přinesly našemu občanskému sdružení mnoho výzev, příležitostí, ale i potíží. O tom, jak jsme jich využili nebo se s nimi trápili, se snaží ve stručnosti informovat následující článek.
 
„IP“ aneb Individuální projekty
Od loňského července poskytujeme prostřednictvím Kontaktního centra a Terénních programů sociální služby na zakázku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Služby, realizované v regionech Královéhradecka a Trutnovska, jsou financovány prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Kromě nových měst, klientů, nárůstu výkonů i administrativních požadavků na (nejen) výkaznictví přinesl projekt do naší organizace i nové zaměstnance.
 
Prostory a stěhování
Spolu s rozšiřováním služeb a nárůstem počtu pracovníků, kterých je v současnou chvíli 31, vzrůstají i nároky na prostory a materiálně technické zabezpečení. V roce 2009 se tedy přestěhovaly všechny hradecké programy, tj. Kontaktní centrum, Ambulantní centrum, Drogové služby ve vězení i Terénní programy do nových prostor. Stěhování jsme si užili nad hlavu a dík patří všem, kteří s ním pomohli. Díky dlouhodobému plánování všech kroků se ukázalo, že naše obavy o přechod klientů Kontaktního centra - zvyklých čtrnáct let na jednu adresu - do nového zařízení, zůstaly naštěstí nenaplněny. Během tří dnů po otevření se totiž dalo říci, že se návštěvnost vrátila „do stejných čísel.“ Podobně na tom byly i ostatní programy, stěhování se jejich návštěvnosti nijak nedotklo.
Došlo také ke změně sídla organizace, protože se stěhovala i Správa sdružení. Ta od září oficiálně sídlila v ulici Říční 1252/3a v Hradci Králové. V únoru 2010 pak došlo ke stěhování Ambulantního centra Pardubice a v současné době plánujeme rekonstrukci prostor pardubického Kontaktního centra.
Novinkou závěru loňského roku bylo přidělení jednoho bytu magistrátem města Hradec Králové. Byt by měl v průběhu roku 2010 začít sloužit klientům poradenských programů pro krátkodobé ubytování klientům po léčbě nebo výkonu trestu.
 
Historická „zátěž“ v Pardubicích
Více, než jsme kdy v naší historii museli, jsme v loňském roce řešili problematiku mísení cílových skupin v Kontaktním centru Pardubice. Na základě statistik, hovorů s klienty, ale i dalšími osobami, které zařízení navštěvovaly, jsme dospěli k přesvědčení, že v Pardubicích je „káčko“ po léta vnímáno jako služba široké pomoci v nouzi a ne jako „drogové zařízení“. Z toho důvodu se jeho služby dlouhodobě snažily využít i cílové skupiny, spadající do zcela jiných služeb – nejvíce asi osoby bez přístřeší. Na základě našich poznatků jsme začali více plánovat, strukturovat nabídku a pátrat po potřebách našich návštěvníků. I když byly některé kroky poměrně problematické (a občas i mezi klienty nepopulární), podařilo se nám v první fázi dosáhnout toho, že nejvíce exponovaných služeb (hygienický servis, potravinový servis) ubylo, aniž by to znamenalo, že zařízení přichází o klienty, kterým se má primárně věnovat – tj. o uživatele drog. I v počátku letošního roku se ukazuje, že jsme se snad vydali správnou cestou. Průměrný počet vyměněných injekčních setů v Pardubicích roste.
 
Metodiky
Značná část naší energie byla také věnována metodice programů. Ve snaze naplnit dvojí požadavky, které jsou nám ukládány formou Zákona o sociálních službách a Standardů odborné způsobilosti, jsme téměř kompletně přepracovali metodiky Kontaktních center a Terénních programů. Jak budou vyhovovat zejména inspekcím, se teprve ukáže. Jisté je však to, že současné metodiky vyhovují našim pracovníkům (jsou jasné a přehledné) i vedoucím programů – lépe se vykazuje a kontroluje odvedená práce. Horší je, že se v rámci drogových, resp. nízkoprahových služeb ani zdaleka nedá hovořit o jednotnosti postupu a tak se i přesto, že jsme o „našem modelu“ přesvědčeni, nesetkáváme u řady kolegů z ostatních zařízení vždy s pochopením.
 
„QMSS“ aneb Management kvality v sociálních službách
V rámci Individuálního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“ jsme se stali účastníky veřejné zakázky „Komplexní zajištění vytvoření systému řízení kvality v sociálních službách a jeho ověření ve vybraných zařízeních sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“ – v naší organizaci to od loňského září znamená kontinuální budování systému řízení kvality, který bude v polovině letošního roku podroben dvěma auditům a v případě úspěchu uveden do praxe. Pro pracovníky to, kromě standardních povinností, přineslo i řadu dalších úkolů – podrobně (a v některých oblastech téměř znovu od začátku) se věnujeme struktuře organizace, služeb, dokumentace, podrobně zpracováváme všechny procesy, probíhající v organizaci a hodnotíme a formulujeme nové cíle, poslání a vize.
 
Účast na Konferenci Nízkoprahové programy 2010 a AT konferenci 2010
V lednu se naši pracovníci aktivně zúčastnili konference, kterou pořádala Česká asociace Streetwork. Prezentovali zde způsob Individuálního plánování v nízkoprahových programech pro uživatele drog, který jsme v loňském roce dlouhodobě řešili a také možnosti plánování dlouhodobé kariéry pracovníka v harm reduction programech. Na AT konferenci jsme prezentovali možnosti, které jsme použili při řešení potíží s mícháním cílových skupin v pardubickém Kontaktním centru.
 
Stručná statistika za rok 2009
Za loňský rok jsme v kontaktních centrech a terénních programech vyměnili celkem 214.205 stříkaček 1.024 lidem, (což je zatím nejvíc v naší patnáctileté historii) a v rámci  programů ambulantních center poskytli 1.676 poradenství, léčbu nebo doléčování 434 osobám. V šesti věznicích proběhlo 1.037 poradenských kontaktů s 258 klienty.
 
Letošek
Není toho málo, čím jsme v uplynulých měsících prošli a neméně nás toho ještě čeká. Plánovaná fúze se středočeským Semiramis, o. s. nabírá konkrétní tvary, sídlo nové organizace se přesouvá do Nymburka, začínáme pracovat na přeregistrování služeb. Kromě povinností ale bude i důvod k radosti – letos fungujeme již patnáctým rokem a tak začínáme přemýšlet, jak to oslavíme.
 

Výroční zpráva za rok 2008

Zpět na seznam

RSS aktuality z externích zdrojů

Advaita Liberec


Laxus z.ú.


Semiramis z.ú.